Ốc Bươu Đen

-60%
2.000.000 800.000 Tiết kiệm: 60%
-50%
600 300 Tiết kiệm: 50%
-50%
500 250 Tiết kiệm: 50%
-14%
70.000 60.000 Tiết kiệm: 14.3%
-11%
90.000 80.000 Tiết kiệm: 11.1%
-20%

Ốc Bố Mẹ

Đã bán: 27
150.000 120.000 Tiết kiệm: 20%

Sản phẩm bán chạy

-50%
600 300 Tiết kiệm: 50%
-50%
500 250 Tiết kiệm: 50%
-60%
2.000.000 800.000 Tiết kiệm: 60%
-25%
200.000 150.000 Tiết kiệm: 25%
-40%

Tráng nuôi ốc

Đã bán: 1
250.000 150.000 Tiết kiệm: 40%
500.000
15.000
-14%
70.000 60.000 Tiết kiệm: 14.3%