Trứng Ốc Bươu Giống

2.000.000 800.000

Trứng Ốc Bươu Đen Giống

Tỷ lệ nở 90-95%

1kg trứng nở đạt khoảng 7.000 đến 10.000con

Mua lẻ 1,200.000đ/1kg

Mua số lượng từ 5kg sẽ có giá tốt

 

error: Content is protected !!